Wellness Nedir

Wellness, kişinin bedensel, zihinsel ve duygusal olarak sağlıklı bir yaşam sürdürmesini hedefleyen bir kavramdır. Bu kavram, sağlık, spor, beslenme, kişisel gelişim ve stres yönetimi gibi alanları içerir. Wellness kavramı, sadece hastalığı önleme veya tedavi etmek yerine, kişinin yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Bu nedenle, wellness, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmak için çeşitli stratejiler ve uygulamalar sunar.

Wellness, bir yaşam tarzı olarak da kabul edilir. Bu yaşam tarzı, sağlıklı bir diyet, egzersiz, uyku düzeni, stres yönetimi, duygusal denge, sosyal bağlar ve kişisel gelişim gibi çeşitli faktörlere dayanır. Wellness kavramı, insanların kendi sağlıklarını korumaları ve iyileştirmeleri için kendi kendine bakım yapmalarını öğütler. Bu nedenle, birçok insan için sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemli bir kavram haline gelmiştir.

Wellness Danışmanlığı Nedir?

Wellness danışmanlığı, bireylere sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri ve bunu sürdürmeleri için yardımcı olan bir hizmettir. Danışman, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir plan oluşturur ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için gerekli olan becerileri ve bilgileri sağlar.

Danışmanlar, bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal sağlıklarını değerlendirir ve kişiselleştirilmiş bir wellness planı oluşturur. Bu plan, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi, uyku düzeni, kişisel gelişim ve sosyal bağlantılar gibi farklı wellness türlerini içerebilir.

Danışmanlar, müşterilerinin wellness hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için bir dizi teknik kullanabilirler. Örneğin, müşterilerine beslenme planları, egzersiz programları, meditasyon veya yoga gibi stres yönetimi teknikleri veya kişisel gelişim stratejileri önerirler.

Wellness danışmanlığı, bireylerin daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri, stresi azaltmaları, yaşam kalitelerini artırmaları ve uzun vadeli sağlık faydaları elde etmelerine yardımcı olabilir.

Wellness Ne İşe Yarar

Wellness Ne İşe Yarar

Wellness Ne İşe Yarar?

Wellness, insanların bedensel, zihinsel ve duygusal sağlıklarını korumak ve geliştirmek için bir dizi strateji ve uygulama sunar. Bu nedenle, birçok açıdan faydalı olabilir. İşte bazı faydaları:

 1. Fiziksel Sağlık: Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve uyku düzeni gibi faktörleri içerir. Bu faktörler, kalp hastalığı, diyabet, obezite ve diğer birçok sağlık sorunlarının önlenmesinde yardımcı olabilir.
 2. Duygusal Sağlık: Kişilerin stresi yönetmelerine, kaygı ve depresyonla baş etmelerine yardımcı olabilir. Düzenli meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri gibi aktiviteler, kişilerin zihinsel sağlıklarını korumalarına yardımcı olabilir.
 3. Kişisel Gelişim: Kişilerin kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu, insanların hedeflerini belirlemelerine, daha iyi bir yaşam dengesi oluşturmalarına ve kariyerlerinde daha başarılı olmalarına yardımcı olabilir.
 4. Sosyal Bağlar: İnsanların sosyal bağlarını geliştirmelerine yardımcı olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, sosyal aktiviteleri artırmak ve arkadaşlık ilişkileri kurmak, insanların daha mutlu ve tatmin edici bir hayat sürmelerine yardımcı olabilir.
 5. Yaşam Kalitesi: İnsanların yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir. Kişilerin kendilerine daha fazla zaman ayırmalarına, hedeflerini belirlemelerine ve kendilerine iyi bakmalarına yardımcı olarak, yaşamlarının daha keyifli ve tatmin edici olmasını sağlayabilir.
Wellness Danışmanlığı Nedir

Wellness Danışmanlığı Nedir

Wellness Felsefesi Nedir?

Wellness felsefesi, kişinin bedensel, zihinsel ve duygusal sağlığını koruyan ve geliştiren bir yaşam tarzını benimsemesini teşvik eden bir felsefedir. Bu felsefe, bireylerin kendi sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için çeşitli stratejiler ve uygulamalar sunar. Sadece hastalıkla mücadele etmek yerine, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine ve yaşamlarının kalitesini artırmalarına odaklanır.

Wellness felsefesi, beş temel boyuttan oluşur: fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ruhsal. Bu beş boyutun her biri, insanların tam bir sağlığı elde etmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olur.

Fiziksel boyut, kişinin fiziksel sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedefler. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, fiziksel sağlığı korumanın anahtarları arasındadır.

Zihinsel boyut, kişinin zihinsel sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedefler. Stres yönetimi, meditasyon, yoga ve diğer zihinsel aktiviteler, zihinsel sağlığı korumak için önemlidir.

Duygusal boyut, kişinin duygusal sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedefler. İnsanların duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan sağlıklı ilişkiler, kendine güven ve kendine saygı, duygusal sağlığı korumanın anahtarları arasındadır.

Sosyal boyut, kişinin sosyal sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedefler. Sağlıklı sosyal bağlantılar, insanların mutluluğunu artırır ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olur.

Ruhsal boyut, kişinin ruhsal sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedefler. Kişilerin kendilerini keşfetmelerine, hayatta anlam bulmalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olan aktiviteler, ruhsal sağlığı korumanın anahtarları arasındadır.

Wellness Çeşitleri Nelerdir

Wellness Çeşitleri Nelerdir

Wellness Çeşitleri Nelerdir?

 • Entelektüel Wellness 

Entelektüel wellness, zihin sağlığı ve refahını arttırmaya odaklanan bir wellness türüdür. Bireylerin zihinsel olarak daha güçlü, odaklanmış, yaratıcı ve stres yönetimi becerileri geliştirmesini hedefler.

Entelektüel wellness, bireylerin düşünce süreçlerini genişletmelerine, yeni beceriler öğrenmelerine ve daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu amaçla, bireyler genellikle okuma, öğrenme, yaratıcılık ve problem çözme aktivitelerine katılırlar. Bunun yanı sıra, zihinlerini ve düşüncelerini sakinleştirmek için meditasyon, yoga ve diğer mindfulness teknikleri de uygulayabilirler.

Birçok kişi için yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir ve genel sağlık ve refahın bir parçası olarak görülebilir. Bu tür wellness aktiviteleri, stresi azaltabilir, anksiyete düzeylerini azaltabilir, zihinsel odaklanma ve konsantrasyonu arttırabilir, özgüveni arttırabilir ve daha pozitif bir zihinsel tutum geliştirmeye yardımcı olabilir.

 • Duygusal Wellness

Duygusal wellness, duygusal sağlığın korunması ve geliştirilmesine odaklanan bir wellness türüdür. Stresle başa çıkma, duygusal olarak dengeli bir hayat sürme, olumlu ilişkiler geliştirme ve kendini anlama ve kabul etme gibi konulara odaklanır.

Duygusal wellness, birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle sağlanabilir:

 1. Stres Yönetimi: Stres, duygusal wellness üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Stresle başa çıkmak için mindfulness meditasyonu, yoga ve diğer teknikler kullanılabilir.
 2. Olumlu İlişkiler: Olumlu ilişkiler, duygusal wellness için önemlidir. Aile, arkadaşlar ve toplumda destekleyici ilişkiler geliştirmek, duygusal sağlığı korumaya yardımcı olabilir.
 3. Kendini Anlama ve Kabul Etme: Kendini anlama ve kabul etmek, duygusal wellness için önemlidir. Bu, özsaygıyı artırabilir ve olumsuz duyguları azaltabilir.
 4. Kendine Bakım: Kendine bakmak, duygusal wellness için önemlidir. Uyku kalitesi, beslenme, egzersiz ve dinlenme gibi faktörler, duygusal sağlığı etkileyebilir.

Duygusal wellness, kişinin içsel dünyasıyla bağlantılıdır ve kişinin duygusal sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu wellness türü, stresi azaltabilir, anksiyete düzeylerini azaltabilir, özgüveni arttırabilir, daha pozitif bir zihinsel tutum geliştirmeye yardımcı olabilir ve daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmek için gereken duygusal becerileri geliştirebilir.

 • Sosyal Wellness

Sosyal wellness, sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurarak sosyal ağınızı genişletmeyi ve bağlantılarınızı güçlendirmeyi içeren bir wellness türüdür. İnsanların diğer insanlarla bağlantı kurma ve onlarla etkileşim kurma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Sosyal wellness, birkaç farklı faktöre bağlıdır:

 1. İletişim: İletişim, sosyal wellness için en önemli faktörlerden biridir. Sağlıklı bir ilişki, etkili bir iletişim gerektirir. İletişim, insanların diğerleriyle daha iyi anlaşmalarına ve bağlantılarını güçlendirmelerine yardımcı olabilir.
 2. Aidiyet: İnsanlar, ait oldukları bir topluluğa veya gruba sahip olduklarında daha mutlu ve desteklenmiş hissederler.
 3. Paylaşım: İnsanlar, birlikte paylaştıkları deneyimler, duygular ve bilgi sayesinde daha yakın ve anlayışlı bir bağlantı kurabilirler.
 4. Empati: İnsanlar, başkalarının duygularını anladıklarında ve onlara saygı gösterdiklerinde daha iyi bir ilişki kurabilirler.

Sosyal wellness, kişilerin kendilerini diğerleriyle bağlantı kurmaya ve iletişim kurmaya adamasını gerektirir. Bu tür wellness aktiviteleri, bireylerin yaşam kalitesini arttırabilir, stresi azaltabilir, özsaygıyı arttırabilir ve daha mutlu bir hayat sürmek için gerekli sosyal becerileri geliştirebilir.

 • Çevresel Wellness

Çevresel wellness, insanların doğal dünyaya ve çevreye olan bağlılıklarını artırmayı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemeyi teşvik eden bir wellness türüdür. İnsanların doğal kaynakları korumayı, doğaya saygı göstermeyi ve çevre dostu uygulamaları benimsemeyi öğrenmelerini hedefler.

Çevresel wellness, birkaç farklı faktöre bağlıdır:

 1. Doğal Kaynakların Korunması: Su kaynaklarının korunması, hava kirliliğinin azaltılması ve doğal yaşam alanlarının korunması, insanların doğal dünyaya olan bağlılıklarını arttırabilir.
 2. Geri Dönüşüm: Geri dönüşüm, atıkların azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilir.
 3. Sürdürülebilir Yaşam Tarzı: Bu, doğal kaynakların korunmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve çevreye saygılı davranışları içerir.
 4. Çevre Dostu Uygulamalar: Bu, enerji tasarrufu sağlamak, çevre dostu temizlik ürünleri kullanmak ve atık azaltımı gibi uygulamaları içerir.

Çevresel wellness, doğal dünyaya olan bağlılığı arttırarak, stresi azaltabilir, daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemeye yardımcı olabilir ve yaşam kalitesini arttırabilir. Bu tür aktiviteler, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam tarzı benimseme ve çevre dostu uygulamaları benimseme gibi faaliyetleri içerebilir.

 • Mesleki Wellness

Mesleki wellness, işyerindeki stresle başa çıkma, kariyer planlama, mesleki tatmin ve başarıyı artırmayı içeren bir wellness türüdür. Bu tür wellness, çalışanların işyerindeki performansını artırmaya yardımcı olurken, stres ve işyerindeki diğer zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur.

Mesleki wellness, birkaç farklı faktöre bağlıdır:

 1. İşyerindeki Stres: İşyerindeki stres, mesleki wellness üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Stresle başa çıkmak için mindfulness meditasyonu, yoga ve diğer teknikler kullanılabilir.
 2. Kariyer Planlama: Çalışanların kariyer hedeflerini belirlemeleri, kariyerlerinde ilerlemeleri ve başarıyı artırmalarına yardımcı olabilir.
 3. Mesleki Tatmin: Çalışanlar, işlerinde kendilerini tatmin eden ve mutlu eden bir işe sahip olduklarında daha mutlu ve stresle daha iyi başa çıkabilirler.
 4. Eğitim ve Gelişim: Çalışanların becerilerini geliştirmelerine ve işlerinde daha başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Mesleki wellness, işyerindeki stresi azaltarak, çalışanların daha mutlu, başarılı ve tatmin edici bir iş yaşamı sürmelerine yardımcı olabilir. Bu tür wellness aktiviteleri, işyerindeki stresle başa çıkmak için teknikleri öğrenmek, kariyer hedeflerini belirlemek, mesleki tatmini artırmak ve eğitim ve gelişim faaliyetleri gibi konuları içerebilir.

Wellness Nasıl Yapılır

Wellness Nasıl Yapılır

Wellness Nasıl Yapılır?

 1. Kendinizi Tanıyın: Kendinizi tanımak, hangi wellness türleriyle ilgilendiğinizi ve hangi alanlarda iyileştirmeye ihtiyacınız olduğunu belirlemek için önemlidir.
 2. Sağlıklı Beslenme: Sağlıklı bir diyet, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlar ve birçok hastalık riskini azaltabilir. Bu nedenle, sağlıklı beslenmeye özen gösterin.
 3. Düzenli Egzersiz: Düzenli egzersiz, vücut sağlığı için önemlidir. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik egzersiz yapmaya özen gösterin.
 4. Yeterli Uyku: Yeterli uyku almak, vücudun dinlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olur. Gecede en az 7-8 saat uyumaya özen gösterin.
 5. Stresten arınma: Stres, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Stresle başa çıkmanın yollarını öğrenin ve stresli durumlarda kendinizi rahatlatmak için egzersiz, yoga veya meditasyon gibi teknikler kullanın.
 6. Kişisel Gelişim: Kendinizi geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek ve kendinizi keşfetmek, wellness için önemlidir. Örneğin, bir hobi edinmek, yeni bir dil öğrenmek veya kitap okumak, kişisel gelişiminize katkıda bulunabilir.
 7. Sosyal Bağlantılar: Sosyal wellness, sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurarak sosyal ağınızı genişletmeyi ve bağlantılarınızı güçlendirmeyi içerir. Aile, arkadaşlar ve toplumda destekleyici ilişkiler geliştirmeye özen gösterin.
 8. Doğaya Zaman Ayırın: Doğa, zihinsel ve fiziksel sağlığınız için iyileştirici bir etkiye sahiptir. Doğal ortamda zaman geçirmek, stresi azaltır ve sizi daha huzurlu ve mutlu hissettirebilir.
 9. Kendinize Zaman Ayırın: Kendinize zaman ayırmak, stresle başa çıkmak ve kendinizi yenilemek için önemlidir. Örneğin, masaj yaptırmak, bir yürüyüşe çıkmak veya sessiz bir yerde meditasyon yapmak gibi faaliyetler, kendinize zaman ayırmak için iyi seçeneklerdir.
 10. Profesyonel Destek Alın: Bazı durumlarda, profesyonel destek almak wellness için gereklidir. Örneğin, bir sağlık profesyonelinden beslenme danışmanlığı almak, bir fizyoterapist veya spor koçu ile çalışmak veya bir psikolog ile terapi yapmak, sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Bu adımlar wellness yaşam tarzı için örneklerdir ve herkesin wellness hedefleri farklı olabilir. Ancak, bir veya birkaç adımı uygulamak, yaşam kalitenizi ve sağlığınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın ki, wellness bir süreçtir ve sürekli olarak çalışmanız gerekebilir.

Kaynaklar

Janet R. Bezner, Promoting Health and Wellness: Implications for Physical Therapist Practice, Physical Therapy, Volume 95, Issue 10, 1 October 2015, Pages 1433–1444, https://doi.org/10.2522/ptj.20140271

Strout KA, Howard EP. The Six Dimensions of Wellness and Cognition in Aging Adults. Journal of Holistic Nursing. 2012;30(3):195-204. doi:10.1177/0898010112440883

https://www.globalexperiences.pitt.edu/wellness/environmental

Anna Kirkland; What Is Wellness Now?. J Health Polit Policy Law 1 October 2014; 39 (5): 957–970. doi: https://doi.org/10.1215/03616878-2813647

Stoewen DL. Dimensions of wellness: Change your habits, change your life. Can Vet J. 2017 Aug;58(8):861-862. PMID: 28761196; PMCID: PMC5508938.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir